Books & Monographs

Publication details

Nederlands Migratierecht (Dutch)
(English title: Dutch Migration Law)

Publisher: Boom Juridisch
ISBN:
Edition number: 1
Release year: 2016

Author(s) details

Karin Zwaan

Ashley Terlouw

Helen Stalford

Helen Oosterom-Staples

Pieter Krop

Tesseltje de Lange

Detty de Hart

Carolus Grütters

Roel Fernhout

Publication description

Link to the publication on the Publisher’s catalogue
https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/nederlands-migratierecht-1
Keywords:
migration law, Netherlands
Abstract:
Dit boek over het Nederlands Migratierecht presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. Het boek plaatst de Nederlandse regels in deze internationale en Europese context. Dat helpt de lezer bij het toepassen en interpreteren van de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze opzet maakt het boek waardevol voor zowel studenten als praktijkjuristen. Naast hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht. Elk onderdeel begint met een casus en een aantal vragen daarover.