Journal article

Publication details

De discretie-eis. Divergentie in de Luxemburgse en Straatsburgse asielrechtspraak (Dutch)
in journal: Nederlands Tijdschrijft voor de Mensenrechten (Dutch)
The discretion requirement. Divergence in the asylum case law from Luxembourg and Strasbourg ( English title )
in journal: Dutch Journal for Human Rights ( English title )

Volume number:
Issue number:
Release year: 2014
Page range:

Author(s) details

Hemme Battjes

Publication description

Link to the publication on the Publisher’s catalogue
https://www.navigator.nl/document/idf3ac3e0a94604ba29176c169cea3c98f
Keywords:
European Court of Human Rights, European Court of Justice, asylum law
Abstract:
In het asielrecht speelt de laatste jaren de vraag of een asielverzoek afgewezen mag worden als de vreemdeling vervolging of onmenselijke behandeling kan ontlopen door zich te onthouden van openlijke uitingen van zijn geloof of seksuele gerichtheid.